Hjem

Den tyske raseklubben som er ansvarlig for Norsk Lundehund i Tyskland har i den senere tid gitt signal om at restriksjoner på avl på lundehund ønskes innført i Tyskland. Restriksjonene gjelder øyesykdommer og Intestinal Lymfangiektasi (IL). Dette er klart i strid med den Norske lundehundklubbens anbefalinger. Restriksjonene vil medføre at svært mange hunder som sendes til Tyskland ikke vil brukes i avl. Med den smale avlsbasen vi har på lundehund, har vi ikke råd til å miste avlsdyr på denne måten. Derfor fraråder Norsk Lundehundlubb eksport av hunder til Tyskland.

Avlsrådet for lundehund i Norge og styret for Norsk Lundehundklubb