Hjem

Manglende testikler

 

Det er ulik praksis mht å tilbakebetale deler av kjøpesummen dersom det viser seg at hannhund ved 18 mndrs alder ikke har fått ned begge testikler (omtales ofte som kryptorchisme). Styret har i sak 66/08 fattet følgende vedtak:

 

"Det må gå frem av kjøpekontrakten hva som gjelder i slike tilfeller. Dersom det ikke gjør det gjelder NKK sine regler om at 50 % av kjøpesummen skal tilbakebetales. Det påhviler selger å sørge for at dette enten kommer med i kontrakten eller at kjøper informeres om NKK sine regler."

 

I NKKs kjøpskontrakt, punkt 4, skal selger skrive sum som tilbakebetales ved testikkelfeil. Har ikke selger skrevet noen sum, tilbakebetales 50% av kjøpssummen. Det er i hht NKKs regler.