Hjem
2017.02 Tre valper i kassen foto Hanna Gautun
Tre valper i kassen. Foto: Hanna Gautun ©
 

 

S

SAMMEN FOR FLERE LUNDEHUNDER

-        for BÅDE hannhund- og tispeeiere

-        REGIONALE SAMLINGER MED FOKUS PÅ AVL

Vi vil fortsette å øke antallet lundehunder og ta vare på den lille genetiske variasjonen vi har. Da må så mange hunder som mulig med i avl. Her er vi avhengige av at hver enkelt hundeeier deltar.

Avl- og Sunnhetsutvalget (ASU) vil i samarbeid med fylkeskontaktene arrangere en serie regionale samlinger med fokus på avl på lundehund. Vi startet våren 2017, fortsatte gjennom 2018 og nå videre inn i 2019.

Vi setter av en hel dag, slik at det blir god tid til å ta opp spørsmål og diskutere tema som måtte komme opp. Tilbudet er gratis.

Omtrentlig program:

09:30                 Hva kreves av hannhund, tispe og oppdretter?  
                          - Formelt regelverk og planlegging 
                          - Bruke databasen for å finne mulige partnere 
                          Paring   

12:00                 Lunsj

13:00                 Drektighet (kjennetegn, foring, forberedelser)                  
                          Fødsel (hva skjer normalt – hva annet kan skje?)
                          Oppfølging av valper og tispe 
                          Registrering av kullet hos NKK
                          Salg av valper

16:00                  Slutt

 

Oppdrettersamling våren 2019

Lørdag 16. mars – Ålesund/Skodje (påmeldingsfrist 23. februar)

Klubben stiller med infomappe, drikke og brød/kjeks/pålegg til lunsjen.

Informasjon om sted og endelig program sendes til deltagerne etter påmeldingsfristen, som er 23.februar.

Påmelding til samlingen i påmeldingsskjemaet eller ved sms til Lille Wagtskjold: +47 909 74 408.

Ingen påmeldingsavgift

Både hannhund- og tispeeiere, ferske og erfarne oppdrettere er velkommen. 

Sammen lykkes vi best!