Hjem
Lina og viljar foto Bård Andersen
Lina og Viljar. Foto: Bård Andersen©
 

Avlsrådet har oppdatert huskelista for oppdrettere.

 
Vi har i den nye versjonen:
 
  • fjernet ordet "nye" fra tittelen, siden huskelista nok er nesten like nyttig for erfarne oppdrettere som nye. Rutiner og regler endrer seg, og to kull er ikke like. 
  • lagt til et punkt om forsikring av tispa.
  • endret hvilke krav som stilles til tispa i tråd med NKKs nye regler.
  • endret punktet om paringsavtale i tråd med styrets vedtak 118/2016 om nye satser mm. 
  • endret ordlyden i punktet om hva som skal følge med valpen, slik at det går klart fram at dette bare er ment som anbefalinger fra klubbens side.
  • lagt til punkt om verving av valpekjøpere via NKKs hjemmeside.

Huskelisten og mer info finner du på denne siden